wat doe ik

praktijkondersteuner
bedrijfsarts

zelfstandig werkzaam sinds 2020

Ik werk als praktijkondersteuner bedrijfsarts waarbij ik o.a. spreekuren uitvoer in de taakdelegatie van de bedrijfsarts. Hiervoor heb ik overeenkomsten met bedrijfsartsen.

Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor werkgever en werknemer bij vraagstukken welke allemaal te maken hebben met de wet- en regelgeving omtrent verzuim en preventie.

En ondersteun ik werkgever en werknemer bij vraagtukken ten aanzien van het UWV zoals een WIA-aanvragen, bezwaarschriften opstellen en meldingen die gedaan moeten worden bij het UWV.

Het is mogelijk om de arts en mij als team in te huren en wij op uw locatie spreekuren komen uitvoeren wanneer er dagdelen worden afgenomen. Bij losse spreekuren hanteren wij beeldbellen/ telefonisch.

Hiermee heb je zelf de regie nog in handen als casemanager en wordt een werknemer regelmatig gezien/ gesproken en zijn er geen lange wachttijden voordat een afspraak ingepland kan worden.

Heb je zelf een bedrijfsarts maar wil je ondersteuning voor de betreffende arts, dan kan er in overleg uren/ dagen worden afgestemd dat ik spreekuren kan verrichten en de arts kan ondersteunen waar nodig.

Om mijn werk goed te kunnen doen vind ik het belangrijk dat er een goede vertrouwensrelatie met iedereen is. Dit om te zorgen dat er ook een goede communicatie is waarin dingen altijd bespreekbaar zijn.

Scroll naar top