privacy verklaring

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Mir Advies Werkt wordt verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je je persoonsgegevens aan Mir Advies werkt verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijken voor de verwerking van de bedrijfsgegevens is: Mir Advies Werkt.

De functionaris leden/ bezoekers is bereikbaar via email-adres of telefoonnummer contact op te zoeken met de verantwoordelijke.

Welke gegevens verwerkt en voor welk doel?
2.1. In het kader van bezoek aan de website met verzoek om informatie aanvullend, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Persoonsgegevens

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer(s)
  • Emailadres

Bedrijfsgegevens

  • Bedrijfsnaam
  • KvK nummer
  • Bedrijfsmail
  • Telefoonbedrijf
  • Bedrijfsadres

2.2. Genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Contact opnemen naar aanleiding van verzoek vanuit de aanvrager.

  1. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact.
  2. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Mir Advies Werkt.

2.4. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen en je te informeren over de ontwikkelingen indien gewenst.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Mir Advies Werkt gebruikt je naam en e-mailadres om een e-mail met de nieuwsbrief en informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de mail.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
3.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Mir Advies Werkt passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

Scroll naar top